Khảo sát

Bạn đánh giá thế nào về công tác chống dịch hiện nay ở Hà Nội?
  • Rất tốt

    Số phiếu: 3 100.0%
  • Chưa tốt lắm

    Số phiếu: 0 0.0%
  • Rất kém

    Số phiếu: 0 0.0%

CÁC CÂU GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG KHI ĐI TAXI

C
1.jpg


2.jpg

3.jpg

4.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
 
Thẻ
gọi taxi trong tiếng trung tiếng trung dùng gọi taxi
Bình luận
Bên trên