Khảo sát

Bạn đánh giá thế nào về công tác chống dịch hiện nay ở Hà Nội?
 • Rất tốt

  Số phiếu: 4 80.0%
 • Chưa tốt lắm

  Số phiếu: 1 20.0%
 • Rất kém

  Số phiếu: 0 0.0%

[ Radio 109] 三十三岁的女人

T
3.PNG
 

Đính kèm

 • 3.PNG
  3.PNG
  501.8 KB · Lượt xem: 23,536
Bình luận
Bên trên