Khảo sát

Bạn đánh giá thế nào về công tác chống dịch hiện nay ở Hà Nội?
 • Rất tốt

  Số phiếu: 4 80.0%
 • Chưa tốt lắm

  Số phiếu: 1 20.0%
 • Rất kém

  Số phiếu: 0 0.0%

Bạn đánh giá thế nào về công tác chống dịch hiện nay ở Hà Nội?

Bạn đánh giá thế nào về công tác chống dịch hiện nay ở Hà Nội?
 • Rất tốt

  Số phiếu: 4 80.0%
 • Chưa tốt lắm

  Số phiếu: 1 20.0%
 • Rất kém

  Số phiếu: 0 0.0%

 • Số lượng người bầu chọn
  5

Bạn đánh giá thế nào về công tác chống dịch hiện nay ở Hà Nội?

Administrator
Bạn đánh giá thế nào về công tác chống dịch hiện nay ở Hà Nội?
 
Bình luận
Bên trên