Khảo sát

Bạn đánh giá thế nào về công tác chống dịch hiện nay ở Hà Nội?
  • Rất tốt

    Số phiếu: 4 80.0%
  • Chưa tốt lắm

    Số phiếu: 1 20.0%
  • Rất kém

    Số phiếu: 0 0.0%

Tin tức Weibo

C CAO LÂM

Cửa khẩu Hoành Mô-峒中口岸 - Quảng ninh

Tin tức Weibo

Cửa khẩu Hoành Mô-峒中口岸 - Quảng ninh

1137 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

Tử Cấm Thành Vẻ đẹp lộng lẫy, hoa lệ - 紫禁城

Tin tức Weibo

Tử Cấm Thành Vẻ đẹp lộng lẫy, hoa lệ - 紫禁城

694 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh-cửa khẩu Lý Hỏa (里火口岸)- quảng ninh

Tin tức Weibo

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh-cửa khẩu Lý Hỏa (里火口岸)- quảng ninh

1436 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

Điểm danh 10 món ăn của Trung Hoa nghe tên đã thấy thèm

Tin tức Weibo

Điểm danh 10 món ăn của Trung Hoa nghe tên đã thấy thèm

1141 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai -cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu (河口口岸)

Tin tức Weibo

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai -cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu (河口口岸)

1502 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

Tết Nguyên đán và nguồn gốc ngày lễ này ở Trung Quốc 春节有哪些传说呢

Tin tức Weibo

Tết Nguyên đán và nguồn gốc ngày lễ này ở Trung Quốc 春节有哪些传说呢

497 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

cửa khẩu Ga Đồng Đăng- lạng sơn

Tin tức Weibo

cửa khẩu Ga Đồng Đăng- lạng sơn

826 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

ngày ông Công ông Táo bên Trung Quốc 灶君节-中国记忆·传统节日 灶王节

Tin tức Weibo

ngày ông Công ông Táo bên Trung Quốc 灶君节-中国记忆·传统节日 灶王节

635 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

Cửa khẩu Bình Nghi, lạng sơn Bình Nhi Quan trung quốc (Ping Er Guan)

Tin tức Weibo

Cửa khẩu Bình Nghi, lạng sơn Bình Nhi Quan trung quốc (Ping Er Guan)

1060 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

Cửa khẩu Pò Nhùng hay Cửa khẩu Bảo Lâm - lạng sơn - Cửa khẩu Dầu Ải trung quốc (油隘口岸)

Tin tức Weibo

Cửa khẩu Pò Nhùng hay Cửa khẩu Bảo Lâm - lạng sơn - Cửa khẩu Dầu Ải trung quốc (油隘口岸)

1192 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

khẩu Bí Hà,(Cửa khẩu Hạ Lang) khẩu Khoa Giáp (科甲口岸)- cao bằng

Tin tức Weibo

cửa khẩu Bí Hà hay Cửa khẩu Hạ Lang khẩu Khoa Giáp (科甲口岸 -trung quốc)- cao bằng

686 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng-Thủy Khẩu (水口口岸)- cao bằng

Tin tức Weibo

Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng-Thủy Khẩu (水口口岸)- cao bằng

1571 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

Cửa khẩu Nà Nưa hay Cửa khẩu Pò Mã- lạng sơn https://m.facebook.com/profile.php

Tin tức Weibo

Cửa khẩu Nà Nưa hay Cửa khẩu Pò Mã- lạng sơn -cửa khẩu Nà Hoa

1232 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

Cửa khẩu Chi Ma - cửa khẩu Ái Điểm (爱店口岸) - lạng sơn

Tin tức Weibo

Cửa khẩu Chi Ma - cửa khẩu Ái Điểm (爱店口岸) - lạng sơn

874 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

cửa khẩu bắc luân 北仑 口岸- móng cai quảng ninh

Tin tức Weibo

cửa khẩu bắc luân 北仑 口岸- móng cai quảng ninh

519 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

Trung Quốc khôi phục thông quan tại các cửa khẩu

Tin tức Weibo

Trung Quốc khôi phục thông quan tại các cửa khẩu

303 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (東興口岸)

Tin tức Weibo

cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (東興口岸)

907 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

Cửa khẩu Tân Thanh là cửa khẩu tại vùng đất bản Nà Lầu xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam Cửa khẩu Tân Thanh thông thương sang cửa khẩu Pu Zhai (浦寨口岸) ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc Cửa khẩu Tân Thanh cách thành phố Lạng Sơn khoảng 28 km theo đường bộ về hướng bắc tây bắc Hoạt động Cửa khẩu Tân Thanh nổi tiếng ở miền bắc Việt Nam là nơi có chợ biên giới trao đổi hàng nông thủy sản, và nhập hàng công nghiệp tiêu dùng giá rẻ từ Trung Quốc. Tuy nhiên do biến động cung và...

Tin tức Weibo

Cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Pu Zhai (浦寨口岸).Chợ Tân Thanh Lạng Sơn

2193 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

Con số khủng lần đầu xuất hiện trong 20 năm: "Xương sống" của Trung Quốc đang gặp nguy

Tin tức Weibo

Con số khủng lần đầu xuất hiện trong 20 năm: "Xương sống" của Trung Quốc đang gặp nguy

288 lượt xem 0 bình luận
C CAO LÂM

Kho báu lớn nhất Đông Nam Á ở Việt Nam Trung Quốc đã để mắt, nhiều lần muốn thâu tóm

Tin tức Weibo

Kho báu lớn nhất Đông Nam Á ở Việt Nam Trung Quốc đã để mắt, nhiều lần muốn thâu tóm

577 lượt xem 0 bình luận
Bên trên